Verejne obstarávanie – Faktúra – 314

Číslo faktúry 314
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Predmet Elektrická energia
Hodnota 244,79 EUR
Ku zmluve číslo 197/2019-OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť