Verejne obstarávanie – Faktúra – 328

Číslo faktúry 328
Dátum doručenia faktúry 08.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Predmet Elektrická energia
Hodnota 32,68 EUR
Ku zmluve číslo 197/2019-OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť