Verejne obstarávanie – Faktúra – 337

Číslo faktúry 337
Dátum doručenia faktúry 23.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
Predmet Medzistienky, liečivo, krmivo pre včely
Hodnota 352,50 EUR
K objednávke číslo 107/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť