Verejne obstarávanie – Faktúra – 339

Číslo faktúry 339
Dátum doručenia faktúry 23.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Predmet Vyšetrenie zveriny
Hodnota 12,00 EUR*
K objednávke číslo R 2/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť