Verejne obstarávanie – Faktúra – 341

Číslo faktúry 341
Dátum doručenia faktúry 25.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
Predmet Poplatok za pripojenie ističa
Hodnota 67,50 EUR
K objednávke číslo 78/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť