Verejne obstarávanie – Faktúra – 342

Číslo faktúry 342
Dátum doručenia faktúry 26.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
Predmet Pneumatiky na traktor
Hodnota 891,10 EUR
K objednávke číslo 113/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť