Verejne obstarávanie – Faktúra – 344

Číslo faktúry 344
Dátum doručenia faktúry 29.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
Predmet Všeobecný materiál
Hodnota 464,51 EUR
K objednávke číslo 116/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť