Verejne obstarávanie – Faktúra – 345

Číslo faktúry 345
Dátum doručenia faktúry 29.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
Predmet Všeobecný materiál
Hodnota 346,88 EUR
K objednávke číslo 117/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť