Verejne obstarávanie – Faktúra – 352

Číslo faktúry 352
Dátum doručenia faktúry 31.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
Predmet Distribúcia časopisu TATRY
Hodnota 312,46 EUR
K objednávke číslo 68/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť