Verejne obstarávanie – Faktúra – 362

Číslo faktúry 362
Dátum doručenia faktúry 31.03.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
Predmet Chemické prípravky na ochranu lesa
Hodnota 8457,60 EUR
Ku zmluve číslo 36/2021-OSL

* – suma uvedená bez DPH

Späť