Verejne obstarávanie – Faktúra – 403

Číslo faktúry 403
Dátum doručenia faktúry 19.04.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
Predmet Obnovenie prevádzkovej plomby
Hodnota 36,00 EUR
K objednávke číslo 159/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť