Verejne obstarávanie – Faktúra – 593

Číslo faktúry 593
Dátum doručenia faktúry 07.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
Predmet Zalesňovanie
Hodnota 18181,80 EUR
Ku zmluve číslo 203/2020/OSL

* – suma uvedená bez DPH

Späť