Verejne obstarávanie – Faktúra – 604

Číslo faktúry 604
Dátum doručenia faktúry 11.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
Predmet Právne služby
Hodnota 2653,94 EUR
Ku zmluve číslo 36/2018

* – suma uvedená bez DPH

Späť