Verejne obstarávanie – Faktúra – 714

Číslo faktúry 714
Dátum doručenia faktúry 29.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
Predmet Odborná skúška plynového zariadenia
Hodnota 160,18 EUR
Ku zmluve číslo 01/2009

* – suma uvedená bez DPH

Späť