Verejne obstarávanie – Faktúra – 649

Číslo faktúry 649
Dátum doručenia faktúry 14.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Predmet Elektrina
Hodnota 272,88 EUR
Ku zmluve číslo 197/2019-OSS

* – suma uvedená bez DPH

Späť