Verejne obstarávanie – Faktúra – 667

Číslo faktúry 667
Dátum doručenia faktúry 07.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
Predmet Pripojenie chladiacich boxov na NN sieť
Hodnota 498,60 EUR*
K objednávke číslo 229/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť