Verejne obstarávanie – Faktúra – 668

Číslo faktúry 668
Dátum doručenia faktúry 14.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod ZTERM, s.r.o., Hrady č.237,027 32 Zuberec, IČO:52910628
Predmet Výmena chladiaceho ventilu
Hodnota 97,38 EUR*
K objednávke číslo 302/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť