Verejne obstarávanie – Faktúra – 692

Číslo faktúry 692
Dátum doručenia faktúry 24.06.2021
Dodávateľ/dodávajúci závod Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
Predmet Veterinárne služby
Hodnota 115,00 EUR*
K objednávke číslo 304/2021

* – suma uvedená bez DPH

Späť