Verejne obstarávanie – Faktúra – 698

Číslo faktúry 698
Dátum doručenia faktúry 13.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Predmet Úver poštovného
Hodnota 246,90 EUR*
K objednávke číslo R 4/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť