Verejne obstarávanie – Faktúra – 709

Číslo faktúry 709
Dátum doručenia faktúry 13.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
Predmet Zemné práce na oprave zvážnic
Hodnota 2600,00 EUR*
K objednávke číslo 136/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť