Verejne obstarávanie – Faktúra – 683

Číslo faktúry 683
Dátum doručenia faktúry 07.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 62,69 EUR
Ku zmluve číslo 607/172/15P

* – suma uvedená bez DPH

Späť