Verejne obstarávanie – Faktúra – 725

Číslo faktúry 725
Dátum doručenia faktúry 01.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod DAKR spol. s r.o.,Třída Československé armády 210,753 01 Hranice, ČR, IČO:14617111
Predmet Náhradné diely na kosačku
Hodnota 2101,61 EUR*
K objednávke číslo 258/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť