Verejne obstarávanie – Faktúra – 767

Číslo faktúry 767
Dátum doručenia faktúry 13.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Predmet Mobilné služby
Hodnota 2512,58 EUR
Ku zmluve číslo 40/2014/SL TANAP

* – suma uvedená bez DPH

Späť