Verejne obstarávanie – Faktúra – 794

Číslo faktúry 794
Dátum doručenia faktúry 29.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet Vodné a stočné
Hodnota 7,94 EUR
Ku zmluve číslo 579/159/07P

* – suma uvedená bez DPH

Späť