Verejne obstarávanie – Objednávky – október 2015

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
713/2015 01.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
714/2015 01.10.2015 ProRain, 925 23 Hrubá Borša 35, IČO:45416974
712/2015 01.10.2015 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213
718/2015 05.10.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
719/2015 05.10.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
717/2015 05.10.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
715/2015 05.10.2015 Glevaňák Miroslav, Uherova 2904/27, 058 01 Poprad, IČO: 30316821
716/2015 05.10.2015 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36415685
720/2015 06.10.2015 Tlačiareň VRÁBEĽ, ul. Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
721/2015 06.10.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
733/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
734/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
735/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
736/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
737/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
724/2015 07.10.2015 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
738/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
739/2015 07.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
740/2015 07.10.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
741/2015 07.10.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
727/2015 07.10.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
722/2015 07.10.2015 DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava,IČO: 30814081
723/2015 07.10.2015 Martinus SK, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
725/2015 07.10.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
726/2015 07.10.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
728/2015 07.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
729/2015 07.10.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
730/2015 07.10.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
731/2015 07.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
732/2015 07.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
746/2015 08.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
747/2015 08.10.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
748/2015 08.10.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
743/2015 08.10.2015 Lesy SR š.p., Hotel Lesník,Kuzmányho 18 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36038351
744/2015 08.10.2015 EMTE s.r.o., Hlavná 40, 040 01 Košice, IČO: 36201464
745/2015 08.10.2015 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
742/2015 08.10.2015 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
757/2015 09.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
758/2015 09.10.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
759/2015 09.10.2015 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
751/2015 09.10.2015 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
749/2015 09.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
750/2015 09.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
753/2015 09.10.2015 Hydina SK s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505, IČO: 46645454
754/2015 09.10.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
752/2015 09.10.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
756/2015 09.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
761/2015 13.10.2015 MPL Trading, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 31388639
762/2015 13.10.2015 FECH s.r.o., 919 33 Trakonice 197, IČO: 44421371
763/2015 13.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
763/2015 13.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
764/2015 13.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
765/2015 13.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
767/2015 13.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
768/2015 13.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
766/2015 13.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
760/2015 13.10.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
771/2015 14.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
769/2015 14.10.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
770/2015 14.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
772/2015 14.10.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
773/2015 14.10.2015 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
774/2015 14.10.2015 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
775/2015 14.10.2015 Šauša Ondrej RNDr, Etmologické pomôcky a literatúra, ul.Hany Meličkovej 6/71, 841 05 Bratislava, IČO.30164095
776/2015 14.10.2015 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
777/2015 14.10.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
755/2015 15.10.2015 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
783/2015 16.10.2015 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
784/2015 16.10.2015 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
785/2015 16.10.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
778/2015 16.10.2015 Data Elektronic, s.r.o., Jugoslávska 669/113, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO: 60707186
779/2015 16.10.2015 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
780/2015 16.10.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
782/2015 16.10.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
781/2015 16.10.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
797/2015 19.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
798/2015 19.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
799/2015 19.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
800/2015 19.10.2015 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
801/2015 19.10.2015 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
789/2015 19.10.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
786/2015 19.10.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
787/2015 19.10.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
788/2015 19.10.2015 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
790/2015 19.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
791/2015 19.10.2015 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
792/2015 19.10.2015 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
795/2015 19.10.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
796/2015 19.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
793/2015 19.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
794/2015 19.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
804/2015 20.10.2015 Bizub Jozef, Michalska 71, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263310
805/2015 20.10.2015 Bizub Jozef, Michalska 71, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263310
802/2015 20.10.2015 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
803/2015 20.10.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
806/2015 21.10.2015 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
807/2015 21.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
808/2015 21.10.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
809/2015 21.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
810/2015 23.10.2015 Microstep-Mis s.r.o., Čavojskeho 1, 841 04 Bratislava, IČO: 35791489
811/2015 23.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
812/2015 23.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
813/2015 23.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
814/2015 23.10.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
815/2015 23.10.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
816/2015 23.10.2015 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
817/2015 23.10.2015 PLASTING s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad, IČO: 36447421
818/2015 23.10.2015 OF COURSE s.r.o., Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen, IČO: 36628077
819/2015 23.10.2015 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
820/2015 26.10.2015 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
821/2015 26.10.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
822/2015 29.10.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
823/2015 29.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
824/2015 29.10.2015 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
830/2015 29.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
825/2015 29.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
826/2015 29.10.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
827/2015 29.10.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
828/2015 29.10.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
829/2015 29.10.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
Späť