Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – november 2015

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
834/2015 02.11.2015 JM Poľovníctvo, Tatr.námestie 3,058 01 Poprad, IČO:47393335
835/2015 02.11.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
836/2015 02.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
837/2015 02.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
838/2015 02.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
839/2015 02.11.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
840/2015 02.11.2015 Čihák R., Praha 3,prevádzka:R-R náradie, Veľká Okružná 43,010 01 Žilina, IČO:16481038
841/2015 02.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
842/2015 02.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
831/2015 02.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
843/2015 02.11.2015 CBS spol.s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36754749
844/2015 02.11.2015 Wittenberger Ján,Ing.-PC MICRO, Agátová 477/18,900 45 Malinovo, IČO: 32830254
845/2015 02.11.2015 City light Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 humenné, IČO: 44514557
846/2015 02.11.2015 Tropp Robert, Nad kaštieľom 1218/17, 059 01 Spišská Belá Strážky, IČO: 48217361
847/2015 02.11.2015 MTH spol. s r.o., Záhradná 262, Vlachovo, IČO:36189979
848/2015 02.11.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
849/2015 02.11.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
850/2015 02.11.2015 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
851/2015 02.11.2015 Oravský nábytok - Giadla R., Oravická 613, 028 01 Trstená, IČO: 46367888
852/2015 02.11.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
833/2015 02.11.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
832/2015 02.11.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
853/2015 02.11.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
854/2015 02.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
855/2015 03.11.2015 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
856/2015 03.11.2015 KRaF, s.r.o., L.Novomeského 288/20, 059 01 Spišká Belá, IČO:36752967
857/2015 03.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
858/2015 03.11.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
859/2015 03.11.2015 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
860/2015 03.11.2015 Chemko a.s. Slovakia, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36210625
861/2015 03.11.2015 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
862/2015 03.11.2015 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
863/2015 03.11.2015 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
864/2015 03.11.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
865/2015 03.11.2015 BB Trade,Jesenského 14, 036 01 Martin,predajňa Technik, Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:33576009
866/2015 03.11.2015 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
867/2015 03.11.2015 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
868/2015 03.11.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
869/2015 03.11.2015 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
870/2015 03.11.2015 AUTOCAR-ťažné zariadenie,s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka Ivachnova,IČO: 36408905
871/2015 03.11.2015 Lesy SR š.p., Hotel Lesník,Kuzmányho 18 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36038351
872/2015 03.11.2015 Mincovňa Kremnica š.p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO:00010448
873/2015 03.11.2015 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
874/2015 03.11.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
875/2015 03.11.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
876/2015 04.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
877/2015 04.11.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
878/2015 04.11.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
879/2015 04.11.2015 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
880/2015 04.11.2015 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
881/2015 04.11.2015 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
882/2015 04.11.2015 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
883/2015 04.11.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
885/2015 04.11.2015 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
884/2015 04.11.2015 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
887/2015 05.11.2015 Kováč Vladimír Ing.- PC PARTNER, Pekinská 15, 040 13 Košice, IČO: 10835555
886/2015 05.11.2015 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
889/2015 06.11.2015 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
890/2015 06.11.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
888/2015 06.11.2015 Cool Auto Slovakia s.r.o., Nižná brána 2256/21, 060 01 Kežmarok, IČO:46732471
892/2015 10.11.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
891/2015 10.11.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
893/2015 11.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
895/2015 11.11.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
896/2015 11.11.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
897/2015 11.11.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
898/2015 11.11.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
899/2015 11.11.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
900/2015 11.11.2015 Krofta Pavol, TATRY WOODS, Poľná 55, Kežmarok, IČO:40125173
901/2015 11.11.2015 Krofta Pavol, TATRY WOODS, Poľná 55, Kežmarok, IČO:40125173
902/2015 11.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
903/2015 11.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
904/2015 11.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
905/2015 11.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
906/2015 11.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
907/2015 11.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
909/2015 11.11.2015 Lešundák M., Kachliarstvo, Hviezdoslavova 346/55, 059 c01 Spišská Belá, IČO:17114420
910/2015 11.11.2015 Lešundák M., Kachliarstvo, Hviezdoslavova 346/55, 059 c01 Spišská Belá, IČO:17114420
911/2015 11.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
912/2015 11.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
913/2015 11.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
914/2015 11.11.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
908/2015 11.11.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
894/2015 11.11.2015 G.P.R. s.r.o., prevádzka Pri Torysa 2,080 01 Prešov, IČO:17319463
918/2015 12.11.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
915/2015 12.11.2015 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
916/2015 12.11.2015 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
917/2015 12.11.2015 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
921/2015 16.11.2015 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
920/2015 16.11.2015 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
919/2015 16.11.2015 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
933/2015 18.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
922/2015 18.11.2015 Tatry mountain resorts, a.s., 059 60 Tatranská Lomnica 13, IČO: 31396216
923/2015 18.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
924/2015 18.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
925/2015 18.11.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
926/2015 18.11.2015 T.S.A.s.r.o., Slávkovská cestab1815/36, 060 01 Kežmarok, IČO: 31695566
927/2015 18.11.2015 ZEVA s.r.o., Štefanikova 2, 059 01 Spišská Belá, IČO: 36448991
928/2015 18.11.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
929/2015 18.11.2015 Kallo Juraj Ing., Rastislavova 3483/10, 058 01 Poprad, IČO: 32876882
930/2015 18.11.2015 Tlačiareň VRÁBEĽ, ul. Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
931/2015 18.11.2015 Krasula Milan, Belanska 537/64, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO: 46933450
932/2015 18.11.2015 Gude Slovakia s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtureň, IČO: 36389862
934/2015 18.11.2015 VŠÚZ a.s., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36446301
935/2015 18.11.2015 ABOŠI Ladislav, Cestice 18, 044 71 Čečejovce, IČO: 32700857
936/2015 18.11.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
937/2015 18.11.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
938/2015 18.11.2015 Kráľ Pavol, Poštova 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 40602001
939/2015 18.11.2015 Agropek-Team s.r.o., 925 27 Veľký Grob 455, IČO: 34108408
940/2015 18.11.2015 Kacvinský Dušan-DUKAC, ul. Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad, IČO: 45994137
941/2015 18.11.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
942/2015 18.11.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
944/2015 18.11.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
943/2015 18.11.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
948/2015 19.11.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
950/2015 19.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
951/2015 19.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
947/2015 19.11.2015 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
946/2015 19.11.2015 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
945/2015 19.11.2015 Saraka Marián HONOR, Družstevná 3298/16, 05801 Poprad Veľká, IČO: 43222846
952/2015 19.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
953/2015 19.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
954/2015 19.11.2015 EKOREZ-Rybka Vl., Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, IČO: 31222960
955/2015 19.11.2015 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
956/2015 19.11.2015 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
957/2015 19.11.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
958/2015 19.11.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
959/2015 19.11.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
960/2015 19.11.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
961/2015 19.11.2015 Šimunka Stanislav, 032 32 Východná č.221, IČO:43770291
949/2015 19.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
962/2015 20.11.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
964/2015 23.11.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
965/2015 23.11.2015 Fabory-Slovakia s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad, IČO: 36449211
966/2015 23.11.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
963/2015 23.11.2015 AŠG s.r.o., Komenského 3939, 031 01 L.Mikuláš, IČO: 36414450
967/2015 23.11.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
968/2015 23.11.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
969/2015 23.11.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
970/2015 24.11.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
971/2015 24.11.2015 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
972/2015 24.11.2015 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
973/2015 24.11.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
974/2015 25.11.2015 Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra, IČO: 35833289
975/2015 25.11.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
976/2015 25.11.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
998/2015 26.11.2015 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
977/2015 26.11.2015 INSPE s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36804851
978/2015 26.11.2015 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
979/2015 26.11.2015 Slovenské múzeum ochr.prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36145114
980/2015 26.11.2015 VKÚ a.s., 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911
981/2015 26.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
982/2015 26.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
983/2015 26.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
984/2015 26.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
985/2015 26.11.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
986/2015 26.11.2015 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
987/2015 26.11.2015 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
988/2015 26.11.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
989/2015 26.11.2015 Britaňák Ján, I.Stodolu 2203/14, 060 01 Kežmarok, IČO: 41348541
990/2015 26.11.2015 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
991/2015 26.11.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
992/2015 26.11.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
993/2015 26.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
994/2015 26.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
995/2015 26.11.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
996/2015 26.11.2015 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
997/2015 26.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
999/2015 26.11.2015 Matys Jarolím, 027 32 Zuberec č.435, IČO: 35012323
1000/2015 26.11.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1001/2015 26.11.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1002/2015 27.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1003/2015 27.11.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1004/2015 27.11.2015 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
1006/2015 27.11.2015 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
1007/2015 27.11.2015 MALL Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1008/2015 27.11.2015 ZINKOZA a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, IČO: 36186511
1005/2015 27.11.2015 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
1010/2015 30.11.2015 TECHMAGRI s.r.o., Chuchelnická, 747 19 Bohuslavice, ČR, IČO: 29460786
1011/2015 30.11.2015 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
1012/2015 30.11.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
1013/2015 30.11.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1014/2015 30.11.2015 LM-TEX s.r.o., Kapt.Nálepku 5, 059 21 Svit, IČO: 36461555
1015/2015 30.11.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1016/2015 30.11.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1017/2015 30.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1018/2015 30.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1019/2015 30.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1020/2015 30.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1021/2015 30.11.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1022/2015 30.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1023/2015 30.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1024/2015 30.11.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1025/2015 30.11.2015 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1026/2015 30.11.2015 Bališ Jozef-AQUA BAL, Fándlyho 4, 949 01 Nitra, IČO: 18024076
1027/2015 30.11.2015 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1028/2015 30.11.2015 Petit Press,a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35790253
1029/2015 30.11.2015 Petit Press,a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35790253
1030/2015 30.11.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
1009/2015 30.11.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020