Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – júl 2015

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
406/2015 01.07.2015 Šuriňák Jozef JOSU, Borová 469, 027 32 Zberec, IČO: 22858717
404/2015 01.07.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
409/2015 01.07.2015 KP plus s.r.o., MUDr Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475025
405/2015 01.07.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
407/2015 01.07.2015 Dulovič Jozef, Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, IČO: 37111779
408/2015 01.07.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
410/2015 02.07.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
417/2015 03.07.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
418/2015 03.07.2015 Kučera Jiří, EMS Brno, Turistická 5, 621 00 Brno, IČO:40449661
419/2015 03.07.2015 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
421/2015 03.07.2015 Talafa Juraj, Poľná 559/28, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40126781
420/2015 03.07.2015 AB ART press, s.r.o., Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 45470847
411/2015 03.07.2015 Signum s.r.o., Levočská 3312/37, 058 01 Poprad, IČO: 36465291
412/2015 03.07.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
413/2015 03.07.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
414/2015 03.07.2015 Dubeň Peter-ENRGY-MONT, Medvedzie 125/8-21, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46973451
415/2015 03.07.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
416/2015 03.07.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
424/2015 06.07.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
422/2015 06.07.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
423/2015 06.07.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
425/2015 06.07.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
432/2015 07.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
426/2015 07.07.2015 DATART International, a.s.,prevádzka Dlhé hony 4587/1, 058 01 Poprad, IČO: 46112766
427/2015 07.07.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
428/2015 07.07.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
429/2015 07.07.2015 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
431/2015 07.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
433/2015 07.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
434/2015 07.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
430/2015 07.07.2015 Spolumajiteľstvo býv.urbarialistov , 027 42 Podbieľ, IČO: 14224607
435/2015 08.07.2015 Správa ciest ŽSK-závod Orava, Kubínska č.8, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 42054575
436/2015 08.07.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
439/2015 09.07.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
440/2015 09.07.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
441/2015 09.07.2015 Svojpomocné družstvo poľnohospodárske, Lesnica 9, 065 33 V.Lipník, IČO: 0696595
437/2015 09.07.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
443/2015 09.07.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
444/2015 09.07.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
442/2015 09.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
438/2015 09.07.2015 FUTEJ a PARTNERS, Radlinského 2, Bratislava, IČO:35955341
R1/2016 13.07.2015 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
455/2015 13.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
456/2015 13.07.2015 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
R1/2016 13.07.2015 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
446/2015 13.07.2015 Šuriňák Jozef JOSU, Borová 469, 027 32 Zberec, IČO: 22858717
447/2015 13.07.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
448/2015 13.07.2015 Machovec Róbert, A.Pavču 388/9, 027 32 Habovka, IČO: 35012471
449/2015 13.07.2015 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
450/2015 13.07.2015 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
451/2015 13.07.2015 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
452/2015 13.07.2015 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
453/2015 13.07.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
454/2015 13.07.2015 Talafa Juraj, Poľná 559/28, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40126781
445/2015 13.07.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
458/2015 14.07.2015 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
459/2015 14.07.2015 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
460/2015 14.07.2015 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO: 44483767
457/2015 14.07.2015 Hydina SK s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505, IČO: 46645454
464/2015 15.07.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
461/2015 15.07.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
462/2015 15.07.2015 Šurina Ján TVS, J.Milca 40, 010 01 Žilina, IČO: 37430297
463/2015 15.07.2015 Vrškový Ján, Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, IČO: 30352924
465/2015 15.07.2015 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
466/2015 15.07.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
468/2015 16.07.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
467/2015 16.07.2015 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
470/2015 17.07.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
469/2015 17.07.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
471/2015 17.07.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
473/2015 20.07.2015 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
474/2015 20.07.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
472/2015 20.07.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
477/2015 21.07.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
475/2015 21.07.2015 BB Trade,Jesenského 14, 036 01 Martin,predajňa Technik, Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:33576009
478/2015 21.07.2015 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
476/2015 21.07.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
484/2015 22.07.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
485/2015 22.07.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
486/2015 22.07.2015 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
487/2015 22.07.2015 Acell s.r.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
488/2015 22.07.2015 Acell s.r.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
489/2015 22.07.2015 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
480/2015 22.07.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
479/2015 22.07.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
481 A/2015 22.07.2015 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
481/2015 22.07.2015 ORAVA retail, s.r.o., Seberiniho 2, Bratislava, IČO:36442402
481/2015 22.07.2015 ORAVA retail, s.r.o., Seberiniho 2, Bratislava, IČO:36442402
483/2015 22.07.2015 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
482/2015 22.07.2015 Baláž Stanislav-Motocentrum KM,prevádzka: Hlavná 9, 059 21 Svit, IČO: 32869568
490/2015 24.07.2015 OKAY Slovakia, s.r.o., prevádzka PP III, Svitská cesta 3-4, 058 01 Poprad, IČO: 35825979
491/2015 24.07.2015 Fabory-Slovakia s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad, IČO: 36449211
492/2015 24.07.2015 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
493/2015 24.07.2015 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
494/2015 27.07.2015 JANIGA-fotoreportážne služby s.r.o., 059 91 Mlynica 117, IČO: 46771069
495/2015 27.07.2015 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
498/2015 28.07.2015 Danielčák Marcel Ing.- Redex, Michalská 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 40719316
496/2015 28.07.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
497/2015 28.07.2015 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
499/2015 28.07.2015 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
501/2015 28.07.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
502/2015 28.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
503/2015 28.07.2015 LATTOMMI s.r.o., Nový Smokovec25, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36793531
500/2015 28.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
511/2015 29.07.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
506/2015 29.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
505/2015 29.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
504/2015 29.07.2015 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
512/2015 29.07.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
396/2015 29.07.2015 Storage,s.r.o., Fandlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45965064
510/2015 29.07.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
509/2015 29.07.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
508/2015 29.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
507/2015 29.07.2015 JSK Autodoprava-Jozef Sroka, 029 41 Klin č.166, IČO: 34418563
513/2015 30.07.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
514/2015 30.07.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
515/2015 31.07.2015 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
516/2015 31.07.2015 Acell spol s.ro.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020