Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Verejne obstarávanie – Objednávky – september 2015

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
593/2015 02.09.2015 LM-TEX s.r.o., Kapt.Nálepku 5, 059 21 Svit, IČO: 36461555
592/2015 02.09.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
594/2015 02.09.2015 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
595/2015 02.09.2015 DANSTA-Stanislavova Daniela, 956 02 Urmince 95, IČO: 34671838
596/2015 02.09.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
597/2015 03.09.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
598/2015 03.09.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
599/2015 03.09.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
600/2015 03.09.2015 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
601/2015 03.09.2015 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
602/2015 04.09.2015 VUTPAHP, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica, IČO: 42337402
603/2015 04.09.2015 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
604/2015 04.09.2015 Masio Premyslaw Mgr., Gen. Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce, IČO: 44660863
605/2015 07.09.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
606/2015 07.09.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
607/2015 07.09.2015 Bulla Marian, Ing., Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 14171724
608/2015 07.09.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
609/2015 07.09.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
610/2015 08.09.2015 Čakloš Daniel, 027 12 Liesek 659, IČO: 47809582
611/2015 08.09.2015 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
612/2015 08.09.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
613/2015 08.09.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
614/2015 08.09.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
615/2015 08.09.2015 Technik s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO: 36377503
617/2015 09.09.2015 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
618/2015 09.09.2015 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
616/2015 09.09.2015 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
619/2015 09.09.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
620/2015 09.09.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
621/2015 09.09.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
622/2015 10.09.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
623/2015 10.09.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
624/2015 10.09.2015 Acell s.r.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
625/2015 10.09.2015 Kacvinský Dušan-DUKAC, ul. Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad, IČO: 45994137
626/2015 10.09.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
627/2015 10.09.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
628/2015 10.09.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
629/2015 10.09.2015 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
630/2015 14.09.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
631/2015 14.09.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
632/2015 14.09.2015 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO: 44483767
633/2015 16.09.2015 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
634/2015 16.09.2015 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
635/2015 17.09.2015 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
636/2015 17.09.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
637/2015 17.09.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
638/2015 17.09.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
639/2015 17.09.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
640/2015 17.09.2015 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
641/2015 17.09.2015 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
642/2015 17.09.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
643/2015 17.09.2015 Cool Auto Slovakia s.r.o., Nižná brána 2256/21, 060 01 Kežmarok, IČO:46732471
644/2015 17.09.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
645/2015 17.09.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
646/2015 17.09.2015 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
647/2015 18.09.2015 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
648/2015 18.09.2015 KOLAD, s.r.o., Opletalova 104, 841 07 Bratislava, IČO: 44327030
649/2015 18.09.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
650/2015 18.09.2015 Holub Milan, Hlavná 530/37,058 01 Gánovce, IČO: 35414987
652/2015 21.09.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
651/2015 21.09.2015 InterStore Group s.r.o., Račianska 62/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36675130
653/2015 21.09.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
654/2015 21.09.2015 ESAT, s.r.o., Hlavné námestie 62, 060 01 Kežmarok, IČO: 44210531
655/2015 21.09.2015 Janiska Benjamín BEN, Malinova 49, 955 01 Topoľčany, IČO: 34670602
656/2015 21.09.2015 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
657/2015 21.09.2015 Štec Ladislav-elektroservis, Kamenná baňa 21, 060 01 Kežmarok, IČO: 17289998
658/2015 21.09.2015 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
659/2015 21.09.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
660/2015 21.09.2015 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
661/2015 21.09.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
662/2015 21.09.2015 Complete Care Investments, s.r.o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, IČO: 45535523
663/2015 21.09.2015 LEGS s.r.o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra, IČO: 36762474
664/2015 21.09.2015 Horváth Marek-Reduta SK, Nám.Slobody 1859/8, 034 01 Ružomberok, IČO: 46856757
666/2015 23.09.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
665/2015 23.09.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
667/2015 23.09.2015 ONIO s.r.o., Družstevní 84/15, 664 49 Ostopovice, Brno-Venkov, IČO:27712885
668/2015 23.09.2015 Geoteam spol. s r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava, IČO:31367917
669/2015 23.09.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
670/2015 23.09.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
671/2015 23.09.2015 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
672/2015 23.09.2015 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
673/2015 23.09.2015 Mixxer Medical s.r.o., Kollarova 49, 036 01 Martin, IČO: 36380725
674/2015 23.09.2015 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
685/2015 24.09.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
686/2015 24.09.2015 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
687/2015 24.09.2015 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
688/2015 24.09.2015 Hudaček František, Vysoká hora 918/8, 059 07 Lendak, IČO: 41346181
689/2015 24.09.2015 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
690/2015 24.09.2015 Dolido s.r.o.,Krátka 506, 059 35 Batizovce,IČO: 36490211
691/2015 24.09.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
684/2015 24.09.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
675/2015 24.09.2015 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
676/2015 24.09.2015 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
677/2015 24.09.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
678/2015 24.09.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
679/2015 24.09.2015 IPOLES s.r.o., 962 25 Vigľašská Huta 242, IČO: 46045660
680/2015 24.09.2015 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
681/2015 24.09.2015 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
682/2015 24.09.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
683/2015 24.09.2015 Britaňák Ján, I.Stodolu 2203/14, 060 01 Kežmarok, IČO: 41348541
692/2015 28.09.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
693/2015 28.09.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
694/2015 28.09.2015 HILTY Slovakia s.r.o., Južná trieda 82/B, 040 17 Košice, IČO:31344445
695/2015 28.09.2015 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
696/2015 28.09.2015 Sezam s.r.o.,Kvačalová 1, 01001 ZA,prev. Teplická 69, 058 01 Poprad, IČO: 00633194,
697/2015 28.09.2015 Nalima s.r.o., Grossová 4604, 058 01 Poprad, IČO: 36482838
698/2015 28.09.2015 Gravotech Slovakia s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 36442054
699/2015 28.09.2015 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
700/2015 28.09.2015 Kuľkovský Stanislav, 027 12 Vitanová 13, IČO: 41235401
701/2015 28.09.2015 Kovaľ Jaroslav, Družsevná 21/42, 028 01 Trstená, IČO: 43186599
702/2015 28.09.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
703/2015 28.09.2015 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
704/2015 28.09.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
705/2015 28.09.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
706/2015 29.09.2015 RD Pribylina, 032 42, IČO: 00195731
707/2015 29.09.2015 Hrobová Renáta-STEPS NR, Novozámocká 194, 945 05 Nitra, IČO: 40494748
708/2015 29.09.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
709/2015 29.09.2015 Saraka Marián HONOR, Družstevná 3298/16, 05801 Poprad Veľká, IČO: 43222846
710/2015 30.09.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
711/2015 30.09.2015 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
Späť
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020