Verejne obstarávanie – Objednávky – december 2016

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
894/2016 07.12.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
895/2016 07.12.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
896/2016 07.12.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
897/2016 09.12.2016 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
898/2016 09.12.2016 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
899/2016 09.12.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
900/2016 14.12.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
901/2016 14.12.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
902/2016 15.12.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
903/2016 16.12.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
904/2016 19.12.2016 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
905/2016 22.12.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
906/2016 22.12.2016 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
907/2016 28.12.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
Späť