Verejne obstarávanie – Objednávky – február 2016

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
30/2016 01.02.2016 Kv.Řezáč, s.r.o., U Svratky 780, 666 01 TIŠNOV-CZ, IČO: 46963821
31/2016 01.02.2016 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
32/2016 01.02.2016 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
33/2016 01.02.2016 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
34/2016 04.02.2016 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
35/2016 05.02.2016 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
36/2016 05.02.2016 LESKO s.r.o., Kamenie 195, 033 01 Podtureň, IČO: 36690147
37/2016 05.02.2016 Zväz múzeí na Slovensku, KApitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143
38/2016 05.02.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
39/2016 05.02.2016 Autosklo Salaj, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO: 46299335
40/2016 05.02.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
41/2016 05.02.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
42/2016 05.02.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
43/2016 05.02.2016 PEREX,a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313
44/2016 05.02.2016 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
45/2016 05.02.2016 Boroš Bruno Ing., Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 11944439
46/2016 15.02.2016 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
47/2016 15.02.2016 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
49/2016 15.02.2016 EL s.r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31652859
50/2016 15.02.2016 SINTRA s.r.o., Pluhova 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00685232
51/2016 15.02.2016 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
52/2016 15.02.2016 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
53/2016 15.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
54/2016 15.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
55/2016 15.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
56/2016 15.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
57/2016 15.02.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
48/2016 15.02.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
58/2016 17.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
59/2016 17.02.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
60/2016 17.02.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
61/2016 19.02.2016 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
62/2016 22.02.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
63/2016 22.02.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
64/2016 22.02.2016 Tlačiareň VRÁBEĽ, ul. Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
65/2016 23.02.2016 Hydrojrojekt KE, s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice, IČO: 31726771
66/2016 23.02.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
Späť