Verejne obstarávanie – Objednávky – september 2016

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
460/2016 05.09.2016 Maxmoto s.r.o., Slov.dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca, IČO: 50104608
452/2016 05.09.2016 VETIS, MVDr Pongrácz Peter-prevádzka: Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO:32320833
453/2016 05.09.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
454/2016 05.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
455/2016 05.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
456/2016 05.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
457/2016 05.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
458/2016 05.09.2016 DREVOKOV Ján Semeňák, 059 71 Vlkovce 87, IČO:40719227
451/2016 05.09.2016 HEDERA Šírava s.r.o., 9 mája 3411/5, 071 01 Michalovce, IČO: 449027077
459/2016 05.09.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
462/2016 06.09.2016 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
461/2016 06.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
463/2016 06.09.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
466/2016 07.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
464/2016 07.09.2016 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
465/2016 07.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
467/2016 07.09.2016 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
468/2016 07.09.2016 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
469/2016 07.09.2016 Hudaček František, Vysoká hora 918/8, 059 07 Lendak, IČO: 41346181
470/2016 07.09.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
471/2016 07.09.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
472/2016 07.09.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
473/2016 07.09.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
474/2016 07.09.2016 Angelovič Miroslav ARTATELIER, Hranična 12, 058 01 Poprad, IČO:30640946
475/2016 08.09.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
477/2016 08.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
478/2016 08.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
476/2016 08.09.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
479/2016 08.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
480/2016 08.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
481/2016 08.09.2016 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
482/2016 08.09.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
488/2016 12.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
483/2016 12.09.2016 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
484/2016 12.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
485/2016 12.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
486/2016 12.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
487/2016 12.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
489/2016 12.09.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
490/2016 13.09.2016 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
491/2016 13.09.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
492/2016 14.09.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
493/2016 14.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
503/2016 19.09.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
494/2016 19.09.2016 Podtatranská hydina a.s., ul. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok, IČO:31651682
495/2016 19.09.2016 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
496/2016 19.09.2016 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
497/2016 19.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
498/2016 19.09.2016 J+J Profil s.r.o., Vladina 826, 027 44 Tvrdošín, IČO:47423102
499/2016 19.09.2016 Racio Education Slovakia, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO:36330035
500/2016 19.09.2016 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
502/2016 19.09.2016 Poplar s.r.o., Rožňove Mitice 17, 913 22 Trenčianske Mitice, IČO: 47334126
501/2016 19.09.2016 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
507/2016 20.09.2016 HGC partners, s.r.o., Nešporova 2544/29,058 01 Poprad, IČO:47629592
505/2016 20.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
509/2016 20.09.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
510/2016 20.09.2016 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
511/2016 20.09.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
512/2016 20.09.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
504/2016 20.09.2016 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
514/2016 20.09.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
515/2016 20.09.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
516/2016 20.09.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
517/2016 20.09.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
518/2016 20.09.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
519/2016 20.09.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
506/2016 20.09.2016 NHBS Ltd,1-6 The Stables, Ford Road, Devon, UK
508/2016 20.09.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
513/2016 20.09.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
520/2016 21.09.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
521/2016 21.09.2016 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
522/2016 21.09.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
526/2016 23.09.2016 JM Poľovníctvo, Tatr.námestie 3,058 01 Poprad, IČO:47393335
525/2016 23.09.2016 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
523/2016 23.09.2016 Škrobánek Igor,Ing., Poľnohospodárska 471, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO:14255791
524/2016 23.09.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
527/2016 26.09.2016 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34,058 01 Poprad, IČO:46440500
531/2016 27.09.2016 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
528/2016 27.09.2016 PEDERSEN Márius a.s., Opatovská 1735,911 01 Trenčín, IČO:34115901,prevádzka Žakovce 189
529/2016 27.09.2016 COMPANT-Martina Tarnóczyová, Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO. 42033021
530/2016 27.09.2016 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
532/2016 27.09.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
533/2016 27.09.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
534/2016 27.09.2016 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
535/2016 27.09.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
538/2016 28.09.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
539/2016 28.09.2016 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
540/2016 28.09.2016 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
541/2016 28.09.2016 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
542/2016 28.09.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
537/2016 28.09.2016 Šmelko Vladimír Ing., Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO:47020539
536/2016 28.09.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
548/2016 29.09.2016 Zetor servis Oles Roman, 027 12 Čimhová 12, IČO:350011459
549/2016 29.09.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
550/2016 29.09.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
551/2016 29.09.2016 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
552/2016 29.09.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
554/2016 29.09.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
547/2016 29.09.2016 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
545/2016 29.09.2016 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
546/2016 29.09.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
543/2016 29.09.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
544/2016 29.09.2016 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
Späť