Verejne obstarávanie – Objednávky – január 2017

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
2/2017 02.01.2017 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1/2017 02.01.2017 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
3/2017 04.01.2017 Buch Vladimír, Marko združenie, Alexyho 15/70, 036 01 Martin, IČO:33580006
5/2017 05.01.2017 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
R2/2017 05.01.2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
4/2017 05.01.2017 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
7/2017 05.01.2017 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
6/2017 05.01.2017 Jurči Miloš REMESLO MJ, Nová 295, 027 44 Tvrdošín, IČO:37086278
9/2017 10.01.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
8/2016 10.01.2017 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
13/2017 11.01.2017 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
10/2017 11.01.2017 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
11/2017 11.01.2017 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
12/2017 11.01.2017 KELLNER s.r.o., Slávkovská 2270, 060 01 Kežmarok, IČO:45335516
14/2017 11.01.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
15/2017 11.01.2017 Ťapajak Martin-Autoservis, 027 32 Zuberec 707, IČO: 43415113
16/2017 12.01.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
OBJ 1/2017VM 12.01.2017 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
17/2016 16.01.2017 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
18/2017 17.01.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
19/2017 17.01.2017 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
20/2017 18.01.2017 GTB a.s., SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:31578802
21/2017 18.01.2017 Agroservis s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno, prev. 032 31 Areál RD Hybe 693, IČO.31441751
22/2017 18.01.2017 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
25/2017 19.01.2017 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
23/2017 19.01.2017 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
24/2017 19.01.2017 INSPIRIO s.r.o., Tatranská 236/84, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:45284482
26/2017 20.01.2017 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
27/2017 20.01.2017 Holub Milan, Hlavná 530/37,058 01 Gánovce, IČO: 35414987
29/2017 23.01.2017 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
28/2017 23.01.2017 Buch Vladimír, Marko združenie, Alexyho 15/70, 036 01 Martin, IČO:33580006
33/2017 24.01.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
34/2017 24.01.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
35/2017 24.01.2017 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
30/2017 24.01.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
31/2017 24.01.2017 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
32/2017 24.01.2017 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
36/2017 26.01.2017 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
37/2017 30.01.2017 Krempaský Ľuboslav-Pneuservis, Osloboditeľov 889/7, 059 01 Sp. Belá, IČO: 40126242
38/2017 31.01.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
Späť