Verejne obstarávanie – Objednávky – december 2017

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
500/2017 01.12.2017 Mesto VT,062 01 Starý Smokovec 1, IČO:00326585
501/2017 04.12.2017 Les,Dom,Záhrada, s.r.o., Belanská 552/38,033 01 Liptovský Hrádok, IČO:31636799
503/2017 05.12.2017 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
510/2017 05.12.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
504/2017 05.12.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
505/2017 05.12.2017 Botková Prečuchová Jana Mgr., 956 41 Kšinná18,IČO:45986097
506/2017 05.12.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
507/2017 05.12.2017 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
508/2017 05.12.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
509/2017 05.12.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
502/2017 05.12.2017 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
512/2017 06.12.2017 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
513/2017 06.12.2017 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
511/2017 06.12.2017 Kučera Jiří, EMS Brno, Turistická 5, 621 00 Brno, IČO:40449661
515/2017 07.12.2017 Agroosivo Úsvit, s.r.o., 059 11 Švábovce 623, IČO:36458864
516/2017 07.12.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
517/2017 07.12.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
514/2017 07.12.2017 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
519/2017 08.12.2017 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
520/2017 08.12.2017 D-Ex Instruments, Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO:44227841
521/2017 08.12.2017 D-Ex Instruments, Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO:44227841
518/2017 08.12.2017 Bulk Slovakia s.r.o., Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica IČO:36638137
523/2017 11.12.2017 INSPE s.r.o., Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36804851
522/2017 11.12.2017 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
524/2017 11.12.2017 T.S.A.s.r.o., Slávkovská cestab1815/36, 060 01 Kežmarok, IČO: 31695566
525/2017 11.12.2017 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
527/2017 12.12.2017 SOFTIP, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO:36785512
526/2017 12.12.2017 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
529/2017 13.12.2017 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
530/2017 13.12.2017 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
531/2017 13.12.2017 JK-STYLE,Jozef Karlík 034 96 Valaská Dubová 174, IČO:41420829
532/2017 13.12.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
528/2017 13.12.2017 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
534/2017 15.12.2017 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
533/2017 15.12.2017 MARPAL kúrenie, s.r.o., 027 42 Podbiel 16, IČO:46468927
536/2017 18.12.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
535/2017 18.12.2017 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
538/2017 19.12.2017 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
537/2017 19.12.2017 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
540/2017 21.12.2017 Hotel Agro, Sabadšaková, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:33880336
542/2017 21.12.2017 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
543/2017 21.12.2017 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
541/2017 21.12.2017 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
539/2017 21.12.2017 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
Späť