Verejne obstarávanie – Objednávky – február 2017

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
41/2017 02.02.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
42/2017 02.02.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
43/2017 02.02.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
44/2017 02.02.2017 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
40/2017 02.02.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
45/2017 02.02.2017 Vzdelávacie a reg.centrum s.r.o., 059 60 Kežmarské Žľaby 12, IˇVO:45984751
39/2017 02.02.2017 L.K.Permanent,s.r.o., Hattalová 12,831 03 Bratislava, IČO:31352782
48/2017 06.02.2017 Ing. Viera Spišiaková, Široká 53,058 01 Poprad, IČO:42421799
46/2017 06.02.2017 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
47/2017 06.02.2017 Ing. Hana Paračková, Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad
51/2017 08.02.2017 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
49/2017 08.02.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
50/2017 08.02.2017 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
52/2017 13.02.2017 Fabry Vladimír, Budovateľská 717/57, 059 71 Ľubica, IČO:45472980
53/2017 13.02.2017 Interforest s.r.o., Kragujevská 9,010 01 Žilina, IČO:3687825
54/2017 20.02.2017 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
55/2017 20.02.2017 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
56/2017 20.02.2017 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
57/2017 20.02.2017 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
58/2017 20.02.2017 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
59/2017 22.02.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
60/2017 22.02.2017 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
61/2017 23.02.2017 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
62/2017 24.02.2017 Sičár Martin, Gen.Štefánika 1585/5,060 01 Kežmarok, IČO:48099023
63/2017 27.02.2017 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
65/2017 28.02.2017 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
66/2017 28.02.2017 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
67/2017 28.02.2017 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
64/2017 28.02.2017 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
Späť