Verejne obstarávanie – Objednávky – september 2017

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
327/2017 04.09.2017 STK Tvrdošín, Vojtáššakova 908, 027 44 Tvrdošín, IČO: 45985723
330/2017 05.09.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
331/2017 05.09.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
329/2017 05.09.2017 Ťapajak Martin-Autoservis, 027 32 Zuberec 707, IČO: 43415113
328/2017 05.09.2017 LM-TEX s.r.o., Kapt.Nálepku 5, 059 21 Svit, IČO: 36461555
333/2017 06.09.2017 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
332/2017 06.09.2017 PDM Autosúčiastky, s.r.o., Veľká Okružná 1,010 01 Žilina, IČO.46744134
334/2017 07.09.2017 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
335/2017 07.09.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
336/2017 08.09.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
338/2017 11.09.2017 C.B.ONE s.r.o., Prievidzska 57, 972 51 Handlová, IČO: 31643311
337/2017 11.09.2017 REPO Robert Fusch, Jarmočná 1781/31, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:34917250
339/2017 11.09.2017 Ing. Viera Spišiaková, Široká 53,058 01 Poprad, IČO:42421799
340/2017 12.09.2017 Brejka Jaroslav-Stolárstvo, 8.mája 32, 059 71 Ľubica, IČO:40125912
342/2017 13.09.2017 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
341/2017 13.09.2017 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
343/2017 14.09.2017 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
345/2017 18.09.2017 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
344/2017 18.09.2017 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
346/2017 19.09.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
347/2017 20.09.2017 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
348/2017 20.09.2017 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
349/2017 20.09.2017 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
353/2017 21.09.2017 DAJAMA s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, IČO: 35850981
350/2017 21.09.2017 Vydavateľstvo I&B, 059 60 T.Lomnica 124, IČO:17110271
351/2017 21.09.2017 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
352/2017 21.09.2017 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 NITRA, IČO: 34131159
354/2017 21.09.2017 LITVOR s.r.o., Máše Haľamovej 4007/1, 059 85 Štrbské Pleso-Štrba, IČO:45459371
355/2017 21.09.2017 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
356/2017 22.09.2017 Talafa Juraj, Poľná 559/28, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40126781
357/2017 25.09.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
358/2017 25.09.2017 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
360/2017 25.09.2017 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
361/2017 25.09.2017 Kancelária prezidenta SR, Hodžovo nám.č.1, 811 06 Bratislava, IČO:30845157
362/2017 25.09.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
363/2017 25.09.2017 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
357/2017 25.09.2017 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
359/2017 25.09.2017 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
364/2017 26.09.2017 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
367/2017 27.09.2017 Jantoľák Miroslav, Andreja Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37087363
368/2017 27.09.2017 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
369/2017 27.09.2017 Ceiba, spol s r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo, IČO:36548090
365/2017 27.09.2017 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
366/2017 27.09.2017 Hucik Miroslav, 027 12 Liesek č.329, IČO:45624739
370/2017 28.09.2017 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
372/2017 28.09.2017 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
373/2017 28.09.2017 AlarmTel, s.r.o., Horská 307,059 86 Nová Lesná, IČO: 36479365
371/2017 28.09.2017 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
374/2017 29.09.2017 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
375/2017 29.09.2017 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ul. 1.mája 32, 010 01 Žilina, IČO:45739757
Späť