Verejne obstarávanie – Objednávky – január 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
R1/2018 03.01.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1/2018 03.01.2018 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
4/2018 08.01.2018 AlarmTel, s.r.o., Horská 307,059 86 Nová Lesná, IČO: 36479365
5/2018 08.01.2018 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
6/2018 08.01.2018 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
2/2018 08.01.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
3/2018 08.01.2018 Autosklo Salaj, s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad, IČO: 46299335
7/2018 09.01.2018 Chata Pieniny s.r.o., 065 33 Lesnica 147, IČO:36511552
9/2018 10.01.2018 Distrelec Gesellchaft m.b.H, Wien
8/2018 10.01.2018 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
R2/2018 10.01.2018 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, Žilina, IČO:36750204
R3/2018 10.01.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
14/2018 15.01.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
15/2018 15.01.2018 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
16/2018 15.01.2018 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
10/2018 15.01.2018 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
11/2018 15.01.2018 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
12/2018 15.01.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
13/2018 15.01.2018 ND Traktory, s.r.o., ČSA 3A, 036 01 Martin, IČO:50697684
17/2018 23.01.2018 TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
18/2018 23.01.2018 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
19/2018 24.01.2018 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
20/2018 24.01.2018 Auto Raster, s.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36621625
21/2018 24.01.2018 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
22/2018 24.01.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
23/2018 26.01.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
24/2018 26.01.2018 Ultra Plast EU, s.r.o., Mlynská 1,08271 Lipany, IČO:36840165
25/2018 30.01.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
26/2018 30.01.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
27/2018 30.01.2018 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
28/2018 30.01.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Späť