Verejne obstarávanie – Objednávky – október 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
576/2018 01.10.2018 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
575/2018 01.10.2018 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
579/2018 02.10.2018 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
580/2018 02.10.2018 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
577/2018 02.10.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
578/2018 02.10.2018 Kasprzyk Miroslav, 1.mája 1913/113A, 031 01 L.Mikuláš, DIČ:1021620380
581/2018 03.10.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
583/2018 03.10.2018 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
584/2018 03.10.2018 Šimunka Stanislav, 032 32 Východná č.221, IČO:43770291
585/2018 03.10.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
586/2018 03.10.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
582/2018 03.10.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
587/2018 04.10.2018 OKTAN a.s., Slavkovska 9,060 42 Kežmarok, IČO: 36458651
588/2018 04.10.2018 StabilTECH, s.r.o., Vrbovská 409/9,059 92 Huncovce, IČO:50300334
589/2018 08.10.2018 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
590/2018 08.10.2018 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
591/2018 08.10.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
598/2018 09.10.2018 Merkaba Tatry,Bajkalska 2338/4,058 01 Poprad, IČO:47098830
592/2018 09.10.2018 Západoslovenskí elektrikári, s.r.o., Cetínska 67/35,941 07 Veľký Kýr, IČO:51705613
593/2018 09.10.2018 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
594/2018 09.10.2018 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
595/2018 09.10.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
596/2018 09.10.2018 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
597/2018 09.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
600/2018 10.10.2018 Cestné stavby LM, s.r.o.,1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31563732
601/2018 10.10.2018 Antoška Miroslav Ing., 032 05 Smrečany 258, IČO: 34846875
602/2018 10.10.2018 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
603/2018 10.10.2018 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
599/2018 10.10.2018 Otidea, s.r.o., Astrova 2/A,821 01 Bratislava, IČO:47139200
608/2018 15.10.2018 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
604/2018 15.10.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
605/2018 15.10.2018 Keras-TZB s.r.o., Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmrok, IČO:36492116
606/2018 15.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
607/2018 15.10.2018 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
609/2018 16.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
611/2018 18.10.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
610/2018 18.10.2018 Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, Liptovský Hrádok, IČO:36389561
614/2018 22.10.2018 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
615/2018 22.10.2018 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
616/2018 22.10.2018 Mikona,s.r.o.,prev.Vojtaššáková 832,027 44 Tvrdošín,IČO:31570364
617/2018 22.10.2018 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
618/2018 22.10.2018 Červeň Michal,Kostolná 171,032 02 Závažná Poruba,IČO:43224512
619/2018 22.10.2018 Plastkovo,s.r.o., Vladina 668,027 44 Tvrdošín,IČO:36407852
612/2018 22.10.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
613/2018 22.10.2018 Strachan Jaroslav, 059 55 Ždiar, IČO: 37115260
624/2018 24.10.2018 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
620/2018 24.10.2018 MiF,s.ro., Nerudova 4039,018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:36320404
621/2018 24.10.2018 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
622/2018 24.10.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
623/2018 24.10.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
626/2018 25.10.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
627/2018 25.10.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
628/2018 25.10.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
625/2018 25.10.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
633/2018 26.10.2018 Trebuňa Jozef, 059 06 Lechnica 110,IČO:10724036
635/2018 26.10.2018 Bakošová Magdaléna, Harichovský chodník 14, 052 01 SNV, IČO:37181777
634/2018 26.10.2018 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
632/2018 26.10.2018 Valach Tomáš-ACADEST, 956 53 Krásna Ves 316, IČO:51071223
629/2018 26.10.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
630/2018 26.10.2018 Poolman, s.r.o., Zlatovská 3106/22,911 05 Trenčín, IČO:47039477
631/2018 26.10.2018 Medplus,s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 nitra, IČO:45322040
636/2018 29.10.2018 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
637/2018 31.10.2018 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
638/2018 31.10.2018 Vida Tomáš, Tatranská 51,059 07 Lendak IČO:44722885
639/2018 31.10.2018 Nova Style Nábytok,prev. Slávkovská 56, 060 01 Kežmarok,IČO:30312108
Späť