Verejne obstarávanie – Objednávky – december 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
706/2018 04.12.2018 Štúdio J+J s.r.o., Vysoká 65, 054 01 Levoča, IČO:36807869
696/2018 04.12.2018 Šida Leopold, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 43398634
697/2018 04.12.2018 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
698/2018 04.12.2018 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3, IČO: 00166600
699/2018 04.12.2018 ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367
700/2018 04.12.2018 Auto Kelly Slovakia, s.r.o., Radlinského 11,957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36298026,prev.PP
701/2018 04.12.2018 Relax Park Jazierko,s.r.o., 059 60 Tatr.Lomnica 14612, IČO: 47776161
702/2018 04.12.2018 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
703/2018 04.12.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
704/2018 04.12.2018 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
705/2018 04.12.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
705/2018 04.12.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
707/2018 06.12.2018 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
708/2018 06.12.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
709/2018 07.12.2018 Libra s.r.o., Kvetinárska 31,821 06 Bratislava,IČO:35808781
710/2018 07.12.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
716/2018 10.12.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
711/2018 10.12.2018 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
712/2018 10.12.2018 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
713/2018 10.12.2018 NLC LVÚ Zvolen,Sokolská 2, 960 52 Zvolen, IČO:42001315
714/2018 10.12.2018 Telchom, s.r.o., 082 67 Malý Slivník č.5,IČO:47594250
715/2018 10.12.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
717/2018 10.12.2018 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
718/2018 11.12.2018 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
724/2018 12.12.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
719/2018 12.12.2018 HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojitu 22, Nitra, IČO:50687115
720/2018 12.12.2018 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
721/2018 12.12.2018 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 BA, IČO:47232480
722/2018 12.12.2018 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
723/2018 12.12.2018 Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova 31, 974 01 BB, IČO:37954521
727/2018 13.12.2018 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
725/2018 13.12.2018 PD Mlynica, 059 91 Mlynica 78, IČO: 00199761
726/2018 13.12.2018 PD Jelšovce,951 43 Jelšovce 141, IČO:17638127
728/2018 13.12.2018 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
732/2018 14.12.2018 Šuriňák Slavomír-Stavebniny JOSU, Hrady 247, Zuberec, IČO:35012269
729/2018 14.12.2018 Ing.Hrdlička Karel Triotech s.r.o.,Praporce 1129,686 05 Uherské Hradišté,IČO:28344987
730/2018 14.12.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
431/2018 14.12.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
733/2018 17.12.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
735/2018 18.12.2018 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
734/2018 18.12.2018 Lomnica s.r.o., ul.Skalnatá 618, 059 52 Veľká Lomnica, IČO:36703231
736/2018 19.12.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
739/2018 20.12.2018 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
737/2018 20.12.2018 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
738/2018 20.12.2018 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
740/2018 20.12.2018 MYSTIC s.r..o., Kiss L., Nám.legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO:36450561
741/2018 28.12.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
742/2018 31.12.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
Späť