Verejne obstarávanie – Objednávky – február 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
29/2018 06.02.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
30/2018 06.02.2018 G+G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:36478610
31/2018 06.02.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
32/2018 07.02.2018 ALRC, s.r.o., Vrabčia 2, 040 01 Košice, IČO:36588750
R4/2018 07.02.2018 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
37/2018 08.02.2018 Deltastav, s.r.o., P.Mudroňa 5,010 01 Žilina, IČO:31577547
35/2018 08.02.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
36/2018 08.02.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
33/2018 08.02.2018 AGROPOL Ing. Daniel Motyčák, Hattalová 43,028 01 Trstená, IČO:33246068
34/2018 08.02.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
38/2018 13.02.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
39/2018 15.02.2018 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO:31735657
40/2018 19.02.2018 MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO:31333524
41/2018 19.02.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
42/2018 19.02.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
43/2018 20.02.2018 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
44/2018 21.02.2018 Karczma u Lesnego s.c.ul.Kosciuszki 170, 340 530 Bukowina Tatrzanska-PL, NIP:7361698942
47/2018 22.02.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
48/2018 22.02.2018 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
46/2018 22.02.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
51/2018 23.02.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
53/2018 23.02.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
52/2018 23.02.2018 Sklenárstvo Peter Pisoň, Kostolné námestie 3470/10,060 01 Kežmarok, IČO:34629394
49/2018 23.02.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
50/2018 23.02.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
54/2018 27.02.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
56/2018 28.02.2018 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
57/2018 28.02.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
55/2018 28.02.2018 ODIS Košice, s.r.o., Idanská 37,040 11 Košice, IČO:36577341
59/2018 28.02.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
60/2018 28.02.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
58/2018 28.02.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Kynceľová, IČO:46747770
Späť