Verejne obstarávanie – Objednávky – marec 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
63/2018 01.03.2018 ZUMA elektro s.r.o., Pod hájom 4058/209, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:50423738
61/2018 01.03.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
62/2018 01.03.2018 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
64/2018 02.03.2018 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
66/2018 05.03.2018 Podolský Kamil-Auto Elektro, Medňanského 40, 059 01 Sp.Belá-Strážky, IČO:43957188
68/2018 05.03.2018 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
65/2018 05.03.2018 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
67/2018 05.03.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
70/2018 08.03.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
72/2018 08.03.2018 KOBIT-SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48,026 01 Dolný Kubín, IČO:31641440
69/2018 08.03.2018 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
71/2018 08.03.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
76/2018 12.03.2018 Tlačiareň VRÁBEĽ, ul. Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
73/2018 12.03.2018 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o., Kežmarská 1, 058 01 Poprad, IČO: 31675859
74/2018 12.03.2018 Ropek Rudolf, U Rybníčka 252, Potštejn, CZ
75/2018 12.03.2018 Gama print, s.r.o.,Nová 1150/5,053 11 Smižany, IČO:47036486
77/2018 12.03.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
78/2018 12.03.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
79/2018 12.03.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
80/2018 12.03.2018 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
81/2018 12.03.2018 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
82/2018 13.03.2018 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
83/2018 15.03.2018 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
84/2018 15.03.2018 Tatry Wood,Krofta Pavol, Poľná 834/55,060 01 KK, IČO:40125173
87/2018 16.03.2018 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
85/2018 16.03.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
86/2018 16.03.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
88/2018 21.03.2018 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
45/2018 21.03.2018 Bekeš Pavol-BEAS, 059 55 Ždiar 415, IČO:37434870
89/2018 22.03.2018 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
90/2018 22.03.2018 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
93/2018 23.03.2018 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
91/2018 23.03.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
92/2018 23.03.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
94/2018 26.03.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
95/2018 28.03.2018 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
96/2018 28.03.2018 Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 0278 32 Habovka, IČO:00314471
Späť