Verejne obstarávanie – Objednávky – júl 2018

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
317/2018 03.07.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
318/2018 03.07.2018 Szabová Hana Stanky HAGO, 951 04 Veľký Lapaš 846, IČO:50195000
321/2018 06.07.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
322/2018 06.07.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
323/2018 06.07.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
324/2018 06.07.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
325/2018 06.07.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
326/2018 06.07.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
327/2018 06.07.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
319/2018 06.07.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
320/2018 06.07.2018 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
328/2018 09.07.2018 JUNO DS s.r.o., Lipová 17,064 01 St.Ľubovňa, IČO:36501522
329/2018 09.07.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
330/2018 09.07.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
331/2018 09.07.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
335/2018 10.07.2018 Chladiarenstvo PJP, s.r.o.,Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO:44560877
332/2018 10.07.2018 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
333/2018 10.07.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
334/2018 10.07.2018 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
336/2018 10.07.2018 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
337/2018 10.07.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
338/2018 11.07.2018 Sroka Peter, Odumarky 466/34,029 41 Klin, IČO:35377470
339/2018 11.07.2018 Cool Auto Slovakia s.r.o., Nižná brána 2256/21, 060 01 Kežmarok, IČO:46732471
340/2018 12.07.2018 AGROPOL Ing. Daniel Motyčák, Hattalová 43,028 01 Trstená, IČO:33246068
341/2018 13.07.2018 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
342/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
343/2018 13.07.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
344/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
345/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
346/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
347/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
348/2018 13.07.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
349/2018 13.07.2018 StabilTECH, s.r.o., Vrbovská 409/9,059 92 Huncovce, IČO:50300334
350/2018 13.07.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
351/2018 13.07.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
352/2018 17.07.2018 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
364/2018 18.07.2018 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
355/2018 18.07.2018 ProRoof, s.r.o., 059 55 Ždiar č.417, IČO:47554266
356/2018 18.07.2018 ProRoof, s.r.o., 059 55 Ždiar č.417, IČO:47554266
357/2018 18.07.2018 Trebuňa Jozef, 059 06 Lechnica 110,IČO:10724036
358/2018 18.07.2018 Bakošová Magdaléna, Harichovský chodník 14, 052 01 SNV, IČO:37181777
359/2018 18.07.2018 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
360/2018 18.07.2018 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
361/2018 18.07.2018 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
362/2018 18.07.2018 Záhradník Jozef Ing., Okružná 784/28,058 01 Poprad, IČO:41008952
363/2018 18.07.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
353/2018 18.07.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
354/2018 18.07.2018 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
367/2018 19.07.2018 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
368/2018 19.07.2018 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
368/2018 19.07.2018 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
369/2018 19.07.2018 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
366/2018 19.07.2018 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
365/2018 19.07.2018 LUROTECH, s.r.o., Tomášikova 2570/32,058 01 Poprad, IČO:36491560
370/2018 20.07.2018 UVS TU Zvolen, T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen, IČO:35986433
372/2018 23.07.2018 Decotrend s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, IČO:45337535
371/2018 23.07.2018 Aquaterm, s.r.o., Donská 1, 058 01 Poprad, IČO:44204451
373/2018 24.07.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
377/2018 25.07.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
379/2018 25.07.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
376/2018 25.07.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
378/2018 25.07.2018 Obalotava a.s., 976 13 Slov.Ľupča, IČO:00591823
374/2018 25.07.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
375/2018/ 25.07.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
380/2018 26.07.2018 Kozub Ján-Drevozrub, ul.SNP 152/54,060 01 Spišská Stará Ves, IČO:40720233
381/2018 26.07.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
382/2018 26.07.2018 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
383/2018 26.07.2018 ENGO, s.r.o., Bulharska 35, 917 01 Trnava, IČO: 31376053
384/2018 26.07.2018 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
385/2018 26.07.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
386/2018 27.07.2018 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
388/2018 27.07.2018 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
389/2018 27.07.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
390/2018 27.07.2018 Agrotem-Pulz s.r.o., 1.mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36399281
387/2018 27.07.2018 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
393/2018 30.07.2018 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
394/2018 30.07.2018 Sroka Peter, Odumarky 466/34,029 41 Klin, IČO:35377470
392/2018 30.07.2018 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
391/2018 30.07.2018 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
404/2018 31.07.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
405/2018 31.07.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
406/2018 31.07.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
407/2018 31.07.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
396/2018 31.07.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
397/2018 31.07.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
398/2018 31.07.2018 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
399/2018 31.07.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
400/2018 31.07.2018 StabilTECH, s.r.o., Vrbovská 409/9,059 92 Huncovce, IČO:50300334
401/2018 31.07.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
402/2018 31.07.2018 G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106
403/2018 31.07.2018 Ekoropa, s.r.o., Vrabčia 10, 040 01 Košice-Juh, IČO:44187459
Späť