Verejne obstarávanie – Objednávky – október 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
608/2020 01.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
609/2020 01.10.2020 EXTRAS-Ing.Martna Švehlová Juríková,916 42 Moravské Lieskové, IČO: 37023683
606/2020 01.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
610/2020 01.10.2020 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
611/2020 01.10.2020 Vydavateľstvo I&B, 059 60 T.Lomnica 124, IČO:17110271
605/2020 01.10.2020 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
67/2020 01.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
612/2020 01.10.2020 Venus Puzzle, s.r.o., 913 38 Soblahov 480, IČO:44690347
613/2020 01.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
614/2020 01.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
615/2020 01.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
616/2020 01.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
617/2020 01.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
618/2020 01.10.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
624/2020 02.10.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
619/2020 02.10.2020 Červeň Michal,Kostolná 171,032 02 Závažná Poruba,IČO:43224512
620/2020 02.10.2020 3SC, s.r.o., Hlavná 254/61,082 32 Svinia, IČO:45389616
621/2020 02.10.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
622/2020 02.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
623/2020 02.10.2020 Hudec Milan, Záhradná 286,027 32 Zuberec, IČO:35015004
625/2020 02.10.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
627/2020 05.10.2020 TESFO Šindléry Ján, Textilná 15,034 01 Ružomberok, IČO:30526523
628/2020 05.10.2020 Knižka Maroš-MK GASTRO, Tatranská 221,059 86 Nová Lesná, IČO:41573030
629/2020 05.10.2020 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
630/2020 05.10.2020 Grappa s.r.o., Záhradná 252,027 32 Zuberec, IČO:50273744
631/2020 05.10.2020 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO:35974133
626/2020 05.10.2020 Martinko Milan-MADEKO, Staničná 1487/11,059 51 Poprad Matejovce, IČO:32877102
633/2020 06.10.2020 HomeGym s.r.o.Na záhradách 2A,690 02 Břeclav,ČR,IČO: 27708144
634/2020 06.10.2020 Trebuňa Jozef, 059 06 Lechnica 110,IČO:10724036
635/2020 06.10.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
632/2020 06.10.2020 Gude Slovakia s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtureň, IČO: 36389862
640/2020 07.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
636/2020 07.10.2020 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
637/2020 07.10.2020 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
638/2020 07.10.2020 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
639/2020 07.10.2020 Tekeľ Milan, 027 42 Oravský Biely Potok č.282, IČO:41234618
641/2020 07.10.2020 MARTINUS s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO:45503249
642/2020 07.10.2020 Wůrth Slovakia, Pribynská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864
644/2020 08.10.2020 Kyslík pro život, s.r.o., Pionýru 839,738 01 Frýdek Místek, ČR, IČO:28589572
643/2020 08.10.2020 COMPY-COM spol. s r.o., Zgutha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731
646/2020 09.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
645/2020 09.10.2020 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
648/2020 12.10.2020 SEGAT a.s., Železničná 1097/35,058 01 Poprad, IČO:31663991
649/2020 12.10.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
649/2020 12.10.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
650/2020 12.10.2020 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
651/2020 12.10.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
652/2020 12.10.2020 Stromservis, s.r.o. Partizánska 697/59,058 01 Poprad, IČO: 47504404
653/2020 12.10.2020 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
654/2020 12.10.2020 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
655/2020 12.10.2020 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
656/2020 12.10.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
647/2020 12.10.2020 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
657/2020 13.10.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
659/2020 13.10.2020 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
660/2020 13.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
661/2020 13.10.2020 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
662/2020 13.10.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
663/2020 13.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
664/2020 13.10.2020 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
665/2020 13.10.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
666/2020 13.10.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
658/2020 13.10.2020 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
668/2020 14.10.2020 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
669/2020 14.10.2020 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
670/2020 14.10.2020 IN-ECO, spol.s.r.o.Radlinského 13,034 01 Ružomberok, IČO: 31644392
671/2020 14.10.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
672/2020 14.10.2020 Tarabová Marianna Ing.,-WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290, IČO: 53028783
667/2020 14.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
673/2020 15.10.2020 CSČ SAV,org.zložka VEDA vydavat.SAV, Dubravská cesta 5820/9,841 04 BA, IČO:00398144
674/2020 15.10.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
678/2020 16.10.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
676/2020 16.10.2020 KOBIT-SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48,026 01 Dolný Kubín, IČO:31641440
679/2020 16.10.2020 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
680/2020 16.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
681/2020 16.10.2020 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
682/2020 16.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
683/2020 16.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
684/2020 16.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
685/2020 16.10.2020 Bilina Jaroslav ml., Školská 223/30,059 92 Huncovce, IČO:40720021
675/2020 16.10.2020 Jezírka Banat,s.r.o.,783 47 Hněvotín, ČR, IČO:27813070
677/2020 16.10.2020 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
687/2020 19.10.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
688/2020 19.10.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
686/2020 19.10.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
689/2020 20.10.2020 Venus Puzzle, s.r.o., 913 38 Soblahov 480, IČO:44690347
691/2020 20.10.2020 TLB, s.r.o., 027 13 Suchá Hora č.350, IČO:50495976
692/2020 20.10.2020 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
693/2020 20.10.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
694/2020 20.10.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
695/2020 20.10.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
696/2020 20.10.2020 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
697/2020 20.10.2020 Plastkovo,s.r.o., Vladina 668,027 44 Tvrdošín,IČO:36407852
698/2020 20.10.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
699/2020 20.10.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
690/2020 20.10.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
701/2020 21.10.2020 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
702/2020 21.10.2020 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
700/2020 21.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
704/2020 22.10.2020 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
703/2020 22.10.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
705/2020 22.10.2020 Kubík Peter, 032 44 Liptovská Kokava, IČO:51929945
706/2020 23.10.2020 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
709/2020 26.10.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
707/2020 26.10.2020 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
708/2020 26.10.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
710/2020 26.10.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
711/2020 26.10.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
712/2020 26.10.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
713/2020 26.10.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
714/2020 26.10.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
715/2020 26.10.2020 Systém inž.služieb, spol. s r.o., Bjornsonova 6, 811 05 BA,IČO: 17317169
716/2020 26.10.2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
718/2020 27.10.2020 Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,161 00 Praha 6,IČO:28511042
720/2020 27.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
721/2020 27.10.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
722/2020 27.10.2020 Gastrochem, s.r.o.,Gerlachovská 4527/7,974 11 Banská Bystrica, IČO:46433759
723/2020 27.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
724/2020 27.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
725/2020 27.10.2020 DENIOS s.r.o, Strakonice ČR, prev.Trenčín, IČO:25178831
719/2020 27.10.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
717/2020 27.10.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
727/2020 28.10.2020 Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, 059 01 Spišská Belá, IČO:47602414
726/2020 28.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
730/2020 29.10.2020 JUKOS spol. s r.o.,072 53 Bežovce, IČO:31675042
731/2020 29.10.2020 FaceMedia SK, s.r.o., Námestie Slobody 1237/156,093 01 Vranov nad Topľou, IČO:47607556
732/2020 29.10.2020 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
728/2020 29.10.2020 Martinko Milan-MADEKO, Staničná 1487/11,059 51 Poprad Matejovce, IČO:32877102
729/2020 29.10.2020 JUKOS spol. s r.o.,072 53 Bežovce, IČO:31675042
735/2020 30.10.2020 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
736/2020 30.10.2020 SEGAT a.s., Železničná 1097/35,058 01 Poprad, IČO:31663991
737/2020 30.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
738/2020 30.10.2020 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
739/2020 30.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
740/2020 30.10.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
734/2020 30.10.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
733/2020 30.10.2020 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
Späť