Verejne obstarávanie – Objednávky – február 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
40/2020 03.02.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
39/2020 03.02.2020 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
38/2020 03.02.2020 Aodas, s.r.o., Ploštín 170, IČO:31645844
43/2020 04.02.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
41/2020 04.02.2020 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
42/2020 04.02.2020 Micronix spol. s r.o., Jegorovova 14036/37,974 01 Banská Bystrica,IČO:31643761
44/2020 05.02.2020 Profesia s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava, IČO:35800861
45/2020 05.02.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
46/2020 05.02.2020 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
47/2020 05.02.2020 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
48/2020 05.02.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
53/2020 06.02.2020 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov,IČO:31570364
49/2020 06.02.2020 Brandys Jozef, geodetické práce, ul. Cyrila a Metoda 329/6,059 04 Námestovo, IČO:17808405
50/2020 06.02.2020 Lajmex Slovakia Trading, spol. s r.o., Levočská 4557, 05801 PP-Sp.Sobota, IČO:31726712
51/2020 06.02.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
52/2020 06.02.2020 Marko MT, s.r.o., Kollárova 79/5592,036 01 Martin, IČO:36718301
54/2020 06.02.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
56/2020 07.02.2020 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
55/2020 07.02.2020 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
57/2020 07.02.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
58/2020 10.02.2020 SAMM Automotive, s.r.o., Nádražná 1664/34,900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:51665298
59/2020 10.02.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
66/2020 11.02.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
60/2020 11.02.2020 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
61/2020 11.02.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
62/2020 11.02.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
63/2020 11.02.2020 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
64/2020 11.02.2020 Jopka, s.r.o., Tomášiková 2490/33,05801 Poprad, IČO:47083832
65/2020 11.02.2020 ADVES, s.r.o., Čajakova 5,040 01 Košice, IČO:31438148
67/2020 11.02.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
70/2020 12.02.2020 Bytový textil RUŽA, s.r.o., Školská 1132/5,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:51449218
68/2020 12.02.2020 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
69/2020 12.02.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
71/2020 12.02.2020 AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1,036 01 Martin, IČO:36382914
72/2020 12.02.2020 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO:35974133
73/2020 13.02.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
74/2020 13.02.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
75/2020 17.02.2020 Profesia s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava, IČO:35800861
76/2020 17.02.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
77/2020 17.02.2020 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
78/2020 17.02.2020 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
79/2020 18.02.2020 Vodoshop s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad, IČO:44965699
80/2020 19.02.2020 Kosatka Poprad s.r.o., Pavlovova 2340/5, 058 01 Poprad, IČO: 45431833
81/2020 19.02.2020 Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
82/2020 19.02.2020 Petrík Tomáš, Tatranská Lomnica 61, Vysoké Tatry, IČO:10723200
25/2020 20.02.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
83/2020 20.02.2020 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
84/2020 20.02.2020 Brandys Jozef, geodetické práce, ul. Cyrila a Metoda 329/6,059 04 Námestovo, IČO:17808405
85/2020 20.02.2020 Kamenický Juraj TEPP, Školská 465/7, 059 16 Hranovnica, IČO:50072455
87/2020 24.02.2020 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
88/2020 24.02.2020 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
89/2020 24.02.2020 Marko MT, s.r.o., Kollárova 79/5592,036 01 Martin, IČO:36718301
90/2020 24.02.2020 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
91/2020 24.02.2020 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2,060 01 Kežmarok, IČO: 31735657
86/2020 24.02.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
92/2020 25.02.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
95/2020 27.02.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
96/2020 27.02.2020 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
97/2020 27.02.2020 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
98/2020 27.02.2020 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
99/2020 27.02.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
93/2020 27.02.2020 Atelier B.R.A.T., s.r.o., Hraničná 5,058 01 Poprad, IČO:51131188
101/2020 27.02.2020 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r.o., Kežmarská 1, 058 01 Poprad, IČO: 31675859
102/2020 27.02.2020 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
103/2020 27.02.2020 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
94/2020 27.02.2020 Genšor Jaroslav Ing.,Geodet.kanc. Nám.A.Bernoláka 377,029 01 Námestovo, IČO:37048201
100/2020 27.02.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
106/2020 28.02.2020 DAMO Slovakia s.r.o., Konventná 5, 81103 BA1,IČO:36344419
107/2020 28.02.2020 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
108/2020 28.02.2020 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
109/2020 28.02.2020 Rosenbergerová Monika Mgr., Nová ulica 457/25,054 01 Levoča IČO:50444310
110/2020 28.02.2020 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
111/2020 28.02.2020 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
104/2020 28.02.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
105/2020 28.02.2020 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
Späť