Verejne obstarávanie – Objednávky – marec 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
112/2020 03.03.2020 ALDAN s.r.o., Tomanoczyho 377, Nižná, IČO:47989297
113/2020 03.03.2020 Grantexpert, s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 BA, IČO:47454890
117/2020 04.03.2020 RW ORAVA,s.r.o., 027 55 Sedliacka Dubová 181, IČO: 36368547
115/2020 04.03.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
114/2020 04.03.2020 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
116/2020 04.03.2020 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
118/2020 06.03.2020 INGEO-ENVILAB, s.r.o.,Bytčická 16,010 01 Žilina, IČO:36373354
124/2020 09.03.2020 Tlačiareň VRÁBEĽ, ul. Aleja slobody 1900, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10851941
119/2020 09.03.2020 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
120/2020 09.03.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
121/2020 09.03.2020 Trebuňa Jozef, 059 06 Lechnica 110,IČO:10724036
122/2020 09.03.2020 Lady Zika, s.r.o., Moyzesova 2808/8,058 01 Poprad, IČO:51868202
123/2020 09.03.2020 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
125/2020 11.03.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
126/2020 11.03.2020 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
127/2020 11.03.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
128/2020 11.03.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
129/2020 11.03.2020 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
130/2020 11.03.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
131/2020 12.03.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
132/2020 12.03.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
133/2020 13.03.2020 Kuchta Milan Plynoterm servis, Bernoláková 111/19,058 01 Poprad, IČO:35414154
134/2020 16.03.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
135/2020 17.03.2020 BOSTON K+R, s.r.o., M.Kollára 56,908 43 Čáry
136/2020 17.03.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
147/2020 18.03.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
137/2020 18.03.2020 Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18,831 06 BA, IČO:35712783
138/2020 18.03.2020 Hucik Miroslav, 027 12 Liesek č.329, IČO:45624739
139/2020 18.03.2020 Tomeček Ján. 059 94 Ihľany 252, IČO:31253989
140/2020 18.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
141/2020 18.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
142/2020 18.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
143/2020 18.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
144/2020 18.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
145/2020 18.03.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
146/2020 18.03.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
148/2020 19.03.2020 Fi SZABO-ŠMOLL-Šmoll Ján, Námestie SNP 72/2,031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:32590997
149/2020 23.03.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
151/2020 23.03.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
150/2020 23.03.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
153/2020 24.03.2020 Vigaš Pavel-VIMAR,Marka Čulena 25,974 11 Banská Bystrica,IČO:17956145
154/2020 24.03.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
155/2020 24.03.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
152/2020 24.03.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
156/2020 25.03.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
158/2020 26.03.2020 DOZSA, spol. s r.o., Štiavnická cesta 2552,034 01 RK,IČO:36419575
159/2020 26.03.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
160/2020 26.03.2020 JP MATś group s.r.o., 735 32 Rychvald 124,ČR, IČO:8159645
161/2020 26.03.2020 Okentěs Slovakia s.r.o., ZA, IČO:36432156
162/2020 26.03.2020 BALÍK, s.r.o., Južná trieda 93,040 01 KE, IČO:36603473
157/2020 26.03.2020 Arnox s.r.o., Brežný riadok 16, 058 01 Poprad, IČO:36463353
164/2020 27.03.2020 Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Mierová 1,059 21 Svit, IČO:31707289
166/2020 27.03.2020 AL, s.r.o., Hlinická cesta 1319,014 01 Bytča,IČO:36410438
165/2020 27.03.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
163/2020 27.03.2020 PASIČ, s.r.o., Pražská 11,949 01 NR, IČO:36543535
167/2020 31.03.2020 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
Späť