Verejne obstarávanie – Objednávky – apríl 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
168/2020 01.04.2020 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
170/2020 06.04.2020 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
171/2020 06.04.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
172/2020 06.04.2020 Aquaterm, s.r.o., Donská 1, 058 01 Poprad, IČO:44204451
169/2020 06.04.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
173/2020 09.04.2020 PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., 925 63 Dolná Streda 820, IČO:44711328
174/2020 09.04.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
175/2020 14.04.2020 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
176/2020 14.04.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
180/2020 17.04.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
177/2020 17.04.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
178/2020 17.04.2020 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
179/2020 17.04.2020 Belanské stavebniny, s.r.o., L.Medňanského 1082/70, SP.Belá-Strážky,IČO:48120677
182/2020 20.04.2020 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
183/2020 20.04.2020 Kučera Jiří, EMS Brno, Turistická 5, 621 00 Brno, IČO:40449661
181/2020 20.04.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
185/2020 27.04.2020 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
184/2020 27.04.2020 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
186/2020 28.04.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
187/2020 28.04.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
188/2020 30.04.2020 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
189/2020 30.04.2020 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
Späť