Verejne obstarávanie – Objednávky – máj 2020

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
190/2020 04.05.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
191/2020 04.05.2020 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
192/2020 04.05.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
193/2020 04.05.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
194/2020 04.05.2020 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
195/2020 06.05.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
196/2020 06.05.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
197/2020 06.05.2020 RoomService BA s.r.o., Družicová 1,821 02 BA, IČO:46381074
198/2020 07.05.2020 Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
199/2020 07.05.2020 Interchair, s.r.o., Trnavská 112, 821 01 BA, IČO:31402623
200/2020 12.05.2020 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
201/2020 12.05.2020 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
202/2020 13.05.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
203/2020 14.05.2020 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
204/2020 14.05.2020 Martinka Peter-MP Servis, Bojnicka 10, 831 04 BA, IČO:40222535
205/2020 15.05.2020 Kováč Martin, Mgr., 059 60 Tatranská lomnica č.297, IČO: 43325998
206/2020 15.05.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
207/2020 15.05.2020 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
208/2020 15.05.2020 Inštitút vzd.veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO:00493546
209/2020 15.05.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
210/2020 21.05.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
211/2020 21.05.2020 SOKO s.r.o., Zlínska 1229,76312 Vizovice, ČR, IČO:47910372
212/2020 21.05.2020 HELLCO s.r.o., 038 42 Príbovce 196, IČO:31589863
213/2020 21.05.2020 Hrlík Jozef-AGROSKLAD, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO:35565830
214/2020 21.05.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
215/2020 21.05.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
216/2020 22.05.2020 MEGASTAV-MG s.r.o., 065 41 Ďurková 50, IČO:45909245
217/2020 22.05.2020 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
218/2020 22.05.2020 Acell spol s.ro.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
219/2020 22.05.2020 Fi SZABO-ŠMOLL-Šmoll Ján, Námestie SNP 72/2,031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:32590997
220/2020 22.05.2020 Acell spol s.ro.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
221/2020 22.05.2020 ECO PRODUKT, s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO:45502471
222/2020 22.05.2020 VETIS, MVDr Pongrácz Peter-prevádzka: Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO:32320833
223/2020 22.05.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
224/2020 22.05.2020 WRC SR, s.r.o, Veľká okružná 1075/28, 01001 Žilina, IČO:48300195
225/2020 25.05.2020 Plučinský Eduard, 059 60 Tatranská Lomnica 55, IČO:41879660
226/2020 25.05.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
227/2020 25.05.2020 Bašista Martin, I.Stodolu 2383/46,060 01 Kežmarok, IČO:44790716
228/2020 25.05.2020 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
229/2020 25.05.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
230/2020 25.05.2020 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
231/2020 27.05.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
232/20250 28.05.2020 RoomService BA s.r.o., Družicová 1,821 02 BA, IČO:46381074
Späť