Verejne obstarávanie – Objednávky – január 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
R1/2021 04.01.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
R2/2021 04.01.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
R3/2021 04.01.2021 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
R4/2021 04.01.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1/2021 04.01.2021 EMEL BA s.r.o., Švabinského 21,850 01 BA, IČO:31390633
2/2021 07.01.2021 BOND- Ján Ondoš, Razusová 2677/4, 058 01 Poprad, IČO:10724672
3/2021 07.01.2021 Chovanec Miroslav, Hrnčířska 665,751 31 Lipník nad Bečvou,IČO:18072372
4/2021 07.01.2021 NLC LVÚ Zvolen,Sokolská 2, 960 52 Zvolen, IČO:42001315
5/2021 08.01.2021 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
6/2021 08.01.2021 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
7/2021 11.01.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
8/2021 11.01.2021 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
9/2021 12.01.2021 Signet print s.r.o., Jahodná 3396/9,058 01 Poprad, IČO:52891682
10/2021 12.01.2021 ODIS Košice, s.r.o., Idanská 37,040 11 Košice, IČO:36577341
11/2021 12.01.2021 Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219
12/2021 13.01.2021 Polynova, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, IČO:34138056
13/2021 13.01.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
14/2021 14.01.2021 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
15/2021 14.01.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
16/2021 14.01.2021 Deltastav, s.r.o., P.Mudroňa 5,010 01 Žilina, IČO:31577547
17/2021 14.01.2021 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
18/2021 15.01.2021 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
19/2021 18.01.2021 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
20/2021 19.01.2021 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
21/2021 19.01.2021 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
22/2021 20.01.2021 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
25/2021 20.01.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
23/2021 20.01.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
24/2021 20.01.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
32/2021 21.01.2021 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
34/2021 21.01.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
33/2021 21.01.2021 Pilka Marián Ing., SNP 1197/30,026 01 Dolný Kubín, IČO:43822231
26/2021 21.01.2021 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
27/2021 21.01.2021 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
28/2021 21.01.2021 Danko Jozef, Šrobárová 2682/42, 058 01 Poprad, IČO:32862644
29/2021 21.01.2021 Hudzík&Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47251654
30/2021 21.01.2021 AlergoImuno centrum, s.r.o., T.Polianka 30,IČO:36515809
31/2021 21.01.2021 NASES,Kollarová 8,917 02 Trnava, IČO:42156424
36/2021 25.01.2021 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
37/2021 25.01.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
35/2021 25.01.2021 Mestský podnik Sp.Belá, Továrenska 30, Sp.Belá, IČO:36489042
38/2021 27.01.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
Späť