Verejne obstarávanie – Objednávky – október 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
509/2021 01.10.2021 Zatroch Matej MVDr.,L.Svobodu 2569/40,058 01 PP, IČO:51015323
511/2021 01.10.2021 STAV-MONTÁŽE, s.r.o., Partizánska 1849,058 01 PP, IČO: 36486523
512/2021 01.10.2021 MARPAL kúrenie, s.r.o., 027 42 Podbiel 16, IČO:46468927
513/2021 01.10.2021 Livonec SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,821 04 Bratislava, IČO:48121347
514/2021 01.10.2021 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
515/2021 01.10.2021 Vydavateľstvo I&B, 059 60 T.Lomnica 124, IČO:17110271
516/2021 01.10.2021 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
510/2021 01.10.2021 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
517/2021 04.10.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
518/2021 05.10.2021 Grech Štefan,059 93 Bušovce 34, IČO:41766661
519/2021 05.10.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
520/2021 05.10.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
521/2021 07.10.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
522/2021 07.10.2021 Pohrebné a kamenárske služby, Partizánska 1140/22 Sp.Belá, IČO:51736039
523/2021 11.10.2021 Šiška Martin, Radová 331, Zuberec, IČO:43199411
524/2021 11.10.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
526/2021 11.10.2021 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
525/2021 11.10.2021 ZTERM, s.r.o., Hrady č.237,027 32 Zuberec, IČO:52910628
527/2021 11.10.2021 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
528/2021 11.10.2021 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
529/2021 11.10.2021 Booknet Slovcakia s.r.o., Padlých hrdinov 60,821 06 BA, IČO:45930546
530/2021 11.10.2021 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
532/2021 12.10.2021 Bočkaj Marián, 065 33 Veľký Lipník č.27, IČO:35398833
531/2021 12.10.2021 Korček Milan, 027 13 Hladovka 58, IČO:47835231
533/2021 12.10.2021 Duslo, a.s.,adm.budova 1236,927 03 Šaľa, IČO:35826487
534/2021 12.10.2021 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
538/2021 14.10.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
535/2021 14.10.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
539/2021 14.10.2021 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
537/2021 14.10.2021 MB MATIA s.r.o., SNP 1123/23 ,38 53 Turany, IČO:51273357
536/2021 14.10.2021 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
540/2021 15.10.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
541/2021 18.10.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
542/2021 18.10.2021 Tech-PC s.r.o., Južná trieda 4B,040 03 Košice, IČO:52904296
543/2021 18.10.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
545/2021 19.10.2021 Remab s.r.o., Vladina 664, 027 44 Tvrdošín, IČO:47800267
544/2021 19.10.2021 Blachotrapez, s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36423416
546/2021 19.10.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
547/2021 20.10.2021 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
548/2021 20.10.2021 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
549/2021 20.10.2021 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
550/2021 21.10.2021 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
551/2021 22.10.2021 Trebuňa Jozef, 059 06 Lechnica 110,IČO:10724036
552/2021 22.10.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
553/2021 22.10.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
554/2021 22.10.2021 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
555/2021 25.10.2021 Technix-Trade s.r.o., Kamenné pole 4684/7,031 01 L.Mikuláš, IČO:47352744
556/2021 25.10.2021 Alza cz, a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, ČR, IČO: 27082440
557/2021 25.10.2021 Tech-PC s.r.o., Južná trieda 4B,040 03 Košice, IČO:52904296
558/2021 28.10.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
560/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
561/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
562/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
563/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
564/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
559/2021 28.10.2021 Alman Miroslav,032 11 Galovany 27, IČO:41739353
566/2021 29.10.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
567/2021 29.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
565/2021 29.10.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
Späť