Verejne obstarávanie – Objednávky – december 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
619/2021 01.12.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
620/2021 01.12.2021 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
617/2021 01.12.2021 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
618/2021 01.12.2021 Eurováhy s.r.o., Hliník nad Váhom 383,014 01 Bytča, IČO:47590777
621/2021 02.12.2021 Augustín Ľuboš Ing.-Platan plus, Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen, IČO: 41191315
622/2021 02.12.2021 GEOS-ENERGY, s.r.o.,ul.Teplická 4797/31A,058 01 Poprad, IČO:36506141
623/2021 03.12.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
624/2021 03.12.2021 Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 17321981
625/2021 06.12.2021 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
626/2021 06.12.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
627/2021 07.12.2021 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
628/2021 08.12.2021 Gejdoš s.r.o., Pribiské 658,027 32 Zuberec, IČO:50625551
629/2021 09.12.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
630/2021 09.12.2021 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
631/2021 09.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
632/2021 09.12.2021 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7,917 01 Trnava, IČO:31651402
633/2021 13.12.2021 Agrona, s.r.o., Žitná 17, Žilina, IČO:31612148
635/2021 13.12.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
636/2021 13.12.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
634/2021 13.12.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
640/2021 15.12.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
637/2021 15.12.2021 AK-PLETIVO, s.r.o., SNP 596/4,029 01 Námestovo, IČO:52360393
638/2021 15.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
639/2021 15.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
641/2021 16.12.2021 Zväz múzeí na Slovensku, KApitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42013143
643/2021 17.12.2021 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
642/2021 17.12.2021 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
645/2021 20.12.2021 Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
646/2021 20.12.2021 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
644/2021 20.12.2021 Repre, s.r.o.,Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO:35810122
647/2021 21.12.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
649/2021 22.12.2021 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
650/2021 22.12.2021 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
651/2021 22.12.2021 RPD Zuberec, Družstevná 414, 027 32 Zuberec, IČO: 00223247
648/2021 22.12.2021 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
654/2021 28.12.2021 Hodák, s.r.o.,Hlavná 99/70,053 15 Hrabušice, IČO:48208850
652/2021 28.12.2021 SITA,Sl.tlač.agentúra, a.s., Mýtna 15,811 07 BA,IČO:35745274
653/2021 28.12.2021 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
656/2021 30.12.2021 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
657/2021 30.12.2021 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
658/2021 30.12.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
659/2021 30.12.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
660/2021 30.12.2021 Fast Plus, s.r.o., Na pántoch 18,831 06 BA, IČO:35712783
655/2021 30.12.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
Späť