Verejne obstarávanie – Objednávky – marec 2021

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
76/2021 01.03.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
77/2021 01.03.2021 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
78/2021 01.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
79/2021 01.03.2021 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
80/2021 02.03.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
81/2021 03.03.2021 Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO:31699847
82/2021 04.03.2021 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
83/2021 05.03.2021 Pharmácia Fyto, spol. s r.o., Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO:31715168
84/2021 05.03.2021 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
85/2021 09.03.2021 Steihubel Lukáš, Strážovská 6441/1,974 11 B.Bystrica, IČO:31592503
86/2021 09.03.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
87/2021 09.03.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
88/2021 10.03.2021 Šturcelová Martina Mgr., Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 40325750
89/2021 10.03.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
90/2021 10.03.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
91/2021 11.03.2021 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
92/2021 11.03.2021 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
93/2021 11.03.2021 Ľuptík Jozef Včelárstvo, 962 41Čekovce 141, IČO:45515531
94/2021 12.03.2021 Mazurek Ján Ing., Hradné námestie 79/25,060 01 Kežmarok, IČO:41350219,DIČ:1023298870
95/2021 15.03.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
96/2021 15.03.2021 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
97/2021 16.03.2021 Gasienica-Makowski Krzysztof,Preparowanie Ptaków Ssaków Galanteria Lowiecka, Harenda 13g,34-500 Zakopane,PL,IČO:490084922
99/2021 16.03.2021 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
100/2021 16.03.2021 ED-stav s.r.o., Školská 755, 027 32 Zuberec, IČO:51944448
98/2021 16.03.2021 Bednár Patrik-AQAPUMPS, 059 13 Jánovce 195, IČO:46415513
101/2021 17.03.2021 Griger Peter Ing,-geodet, Vagonárska 2383/43, 058 01 PP, IČO: 30263247
103/2021 18.03.2021 Smetanová Marcela, Mgr.-ADAXA, 916 14 Hrašné č.1, IČO:46728988
104/2021 18.03.2021 matraCentrum Sk, s.r.o., ul. Mieru 551/18,028 01 Trstená, IČO:44803770
102/2021 18.03.2021 ATRIA SK, s.r.o., P.Mudroňa, 010 01 Žilina, IČO:45473480
105/2021 18.03.2021 Gale, s.r.o., 023 53 Staškov 642, IČO:46138820
106/2021 18.03.2021 GONEXEN, s.r.o., 027 43 Orličie 777, IČO:51073315
107/2021 18.03.2021 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
108/2021 19.03.2021 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
109/2021 19.03.2021 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
110/2021 19.03.2021 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
113/2021 22.03.2021 Gumex Slovakia, Cabajská 21/25,949 01 Nitra, IČO: 33639477
111/2021 22.03.2021 Hrašč Martin-Keymax,Francisciho 24,054 01 Levoča, IČO:40862321
112/2021 22.03.2021 Marting, s.r.o., Nábrežná 2,038 61 Vrútky, IČO:31584799
114/2021 25.03.2021 Drevona Market, s.r.o., Výhonska 1, 831 06 BA, IČO:50443003
115/2021 29.03.2021 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
116/2021 29.03.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
117/2021 29.03.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
119/2021 30.03.2021 A-Z Plotové centrum, s.r.o., Holého 744,905 01 Senica, IČO: 46068660
118/2021 30.03.2021 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
121/2021 30.03.2021 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
120/2021 30.03.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
122/2021 31.03.2021 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
123/2021 31.03.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
Späť